Nabídka aktuálních kurů:

1) Zkroťte svůj stres včas

2) Práce versus osobní život (Life Balance)

3) Využijte své lepší já pro úspěch v práci i v vztazích

 

Psychologická profesní diagnostika

kurzy5.jpgPoskytujeme odbornou pomoc a profesionální diagnostiku firmám i jednotlivcům. Součástí naší nabídky je psychodiagnostika, psychologická vyšetření personální poradenství a koučink. Naši zkušení psychologové a konzultanti jsou oprávněni pracovat s psychologickými testy, používají standardizované metody a striktně dodržují profesní etiku a důvěrnost všech informací.
 

PSYCHODIAGNOSTIKA

Zahrnuje psychologické testy, dotazníky, posuzovací škály, testy schopností, znalostí a dovedností

 • Posouzení pracovníků na základě požadovaných kompetencí
 • Strukturované pohovory
 • Individuální a skupinová Assessment a Development Centra
 • Individuální koučink a rovněž koučink v malých indikovaných skupinách
 • Individuální konzultace a poradenství  při pracovních i osobních problémech  i při zvládání stresu.
 • Psychologické poradenství při budování, vedení a motivaci týmů
 • Poradenství v oblasti psychologie práce a řízení, personalistice, včetně. kariérního poradenství

 

PSYCHOLOGICKÉ FIREMNÍ PORADENSTVÍ

Personální audit
Analýza systému personální práce. Profesně kompetenční bilancování stávajících zaměstnanců.  Vypracováním celkové charakteristiky jejich silných a slabších stránek, včetně doporučení.


Personální poradenství

 • Profesionální výběr nových pracovníků
 • Psychologické testy, dotazníky, posuzovací škály
 • Testy schopností, znalostí a dovedností
 • Behaviorální pohovor

Metody:

 • Výběr a sestavení diagnostické baterie testů a dotazníků podle požadavků  zadavatele
 • Profesiografická analýza nároků dané profese.
 • Vyhodnocení testů a dotazníků
 • Polostandardizované interview
 • Grafologický rozbor písma
 • Typologické posouzení osobnosti
 • Komplexní vyhodnocení na základě všech použitých metod
   

Výstupy:

 • závěrečné hodnocení ve formě písemné zprávy
 • verbálního komentáře
 • doporučení pro finální rozhodnutí zadavatele.

Jak postupujeme
Na základě požadavku zadavatele vypracujeme psychologický profil osobnosti a psychologickou analýzu nároků dané profese z hlediska možností pracovního uplatnění a profesního potenciálu, včetně dalších specifických požadavků a kritérií.

 • Pomůžeme odkrýt silné i slabší stránky diagnostikovaného jedince ve všech důležitých aspektech, nutných pro kvalitní a efektivní pracovní výkon v konkrétní profesi.
 • Profesionálně pomůžeme zadavateli vhodně zvolenými diagnostickými postupy při sestavování psychologického profesního profilu a při rozhodování o příjímání nových zaměstnanců.
 • Psychologická diagnostika s využitím testů, poskytuje informace jak o osobnostním profilu klienta, tak o jeho interpersonálním chování, kognitivních schopnostech, dovednostech a dalších důležitých pracovních a osobnostních
 • Cíl psychologického vyšetření tkví i v posouzení sociálních schopností a motivačních mechanismů daného jedince.
 • Výsledky diagnostických vyšetření zaručují objektivitu při posouzení celkové kompetence a jednotlivých schopností a dovedností pracovníků.

Všechna hodnocení vedou naši odborní pracovníci pomocí standardizovaných metod.

Pomocí psychodiagnostických metod zjišťujeme tyto vlastnosti a schopnosti:

 • intelektové schopnosti a předpoklady
 • povahové vlastnosti a charakteristika osobnosti

sociální schopnosti jedince - (komunikativnost, sociální adaptabilita, schopnost spolupráce, týmová orientace, otevřenost vůči skupině, schopnost zdravě se prosadit)
ukazatele psychické stability - (odolnost vůči zátěži, frustrační tolerance, stabilita nálad, sebeovládání, schopnost překonávat překážky),
řídicí předpoklady - (asertivita, schopnost sebeprosazení, organizační a řídící schopnosti, leadership),
charakterové vlastnosti - (smysl pro zodpovědnost, respekt k všeobecně platným a uznávaným společenským normám, otevřenost, spolehlivost, svědomitost, loajálnost a naopak sklon k nadměrné agresivitě, či jiné nežádoucí projevy.)

Komplexní psychodiagnostická vyšetření koncipujeme podle požadavkům zadavatele.
Prostřednictvím kombinace několika psychodiagnostických nástrojů provedeme diagnostiku nutnou pro zjištění zásadních skutečností,  relevantních pro požadovaný výstup.

Pomocí vhodných tréninkových metod můžeme následně posilovat na oslabené složky a schopnosti klienta, zlepšovat je a dále posilovat jeho silné stránky.

Kontaktujte nás - pomůžeme Vám vytvořit proaktivní a konkurenceschopné prostředí a umístit na strategické pracovní pozice ve Vaší společnosti ty nejvhodnější zaměstnance.


PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ

 • Psychologické konzultace – poradenství
 • Relaxační metody
 • Psychohygiena
 • Psychologická podpora
 • Odborná pomoc při řešení problémových situací
 • Spektrum dalších metod podle potřeb klienta
   


Naše nabídka v oblasti:

 • KOUČINK MANAGEMENTU
 • INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
 • ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • TRÉNINK KOMPETENCÍ
 • KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 • ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRA
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, CONTROLLING
 • PORADENSTVÍ, PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • PERSONÁLNÍ AUDIT

Nabídka kurzů

Naši partneři

cma     grada VŠAPS CAPRA Časopis proExperty.cz Slovenský dom v Praze ac7106d063ce3074107d557354aa9391210a65

Copyright © 2018 PIP s.r.o.