Nabídka aktuálních kurzů:

1) Mapování firemních procesů

2) Hard skills pro větší efektivitu

 

ZAKÁZKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

zakázkové vzdělávání

Zakázkové vzdělávací tréninkové programy Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o. jsou založeny na progresivních aktuálních trendech ve vzdělávání. V naší standardní nabídce máme přes 100 osvědčených modulů, které na základě analýzy vzdělávacích potřeb adaptujeme na míru pro Vaši společnost. Vedle rozvoje znalostí a dovedností dochází během tréninků ke změnám v chování jednotlivých účastníků. Tím napomáháme zvýšit jejich kompetence a výkonnost, v souladu s cíli stanovenými zadavatelem. Celostní přístup ke vzdělávání, který uplatňujeme, přitom podporuje přenos poznatků do dlouhodobé paměti a minimalizuje zapomínání. Cílem je, aby účastníci tréninků prakticky využívali nově nabyté poznatky nejen bezprostředně po  kurzu, ale i v budoucnu.

 

Při realizaci programů uplatňujeme aktivní metody výuky. Zvládnutí teorie probrané v jednotlivých tématických blocích si účastníci bezprostředně ověří formou aktivního tréninku soft skills, hraním rolí a řešením krátkých případových studií, založených na konkrétní praxi. Metody skupinové práce, brainstorming, herní a zážitkové prvky, diskusní metody a týmová řešení, jsou osvědčenou a pravidelnou součástí metodiky tréninků. Standardní součástí naší výuky je videotrénink s účinnou zpětnou vazbou ze strany účastníků a lektora a tématicky zaměřené sekvence výukových videofilmů. Potřebného penza poznatků dosahují účastníci formou krátkého výkladu, diskuze a aktivní skupinové práce. Součástí výuky jsou i profesionální testy a dotazníky. Při výuce využíváme moderní didaktickou techniku. Metody výuky, praktické příklady a náměty pro hraní rolí vycházejí z potřeb organizace, v aplikaci na spektrum konkrétních účastníků.


SVÝM KLIENTŮM POSKYTUJEME:

 • Efektivní přípravu a profesionální vedení tréninků pro dosažení konkrétních výsledků
 • Vysokou efektivitu a zacílení na řešení specifických problémů a účelnou pomoc při vytváření firemní kultury
 • Moderní poznatky a informace z klíčových oblastí vzdělávání
 • Osvojení a nácvik nových dovedností pro optimální profesní výkon
 • Měřitelné efekty výuky i ve speciálních projektech a projektech financovaných EU
 • Možnost komplexního propojení výukových, relaxačních a antistresových programů
 • Příjemné prostředí s funkční a estetickou hodnotou vlastních učebních prostor
 • Vstřícný tým s individuálním přístupem, profesionální a stabilní tým lektorů a konzultanců
 • Otevřenost k novým postupům a metodám
 • Pružné formy spolupráce

CO VÁM TO PŘINESE:

 • Pomůžeme Vám najít skryté bohatství v lidech a efektivně využít vše, co máte či můžete mít jejich prostřednictvím k dispozici.
 • Zvýšíme potenciál Vaší společnosti a Vašich pracovníků.
 • Pomůžeme Vám k dosažení stanovených cílů.

 Naše nabídka v oblasti:

 • KOUČINK MANAGEMENTU
 • INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
 • ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • TRÉNINK KOMPETENCÍ
 • KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 • ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRA
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, CONTROLLING
 • PORADENSTVÍ, PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • PERSONÁLNÍ AUDIT

Nabídka kurzů

Naši partneři

cma     grada VŠAPS CAPRA Časopis proExperty.cz Slovenský dom v Praze ac7106d063ce3074107d557354aa9391210a65

Copyright © 2018 PIP s.r.o.