Nabídka aktuálních kurzů:

1) Koučování v praxi

2) Práce versus osobní život (Life Balance)

3) Využijte své lepší já pro úspěch v práci i v vztazích

 

Koučink

Koučink

 1. Koučování chápeme jako podporu a doprovázení na cestě za stanovenými cíli. Je to velmi efektivní metoda osobního i manažerského rozvoje, založená na řízeném dialogu koučovaného a kouče.
 2. Zahrnuje reflexi aktuální situace a existujících překážek a těžkostí, vede k jejich řešení a podněcuje k dalšímu osobnímu rozvoji. Díky tomu má koučování zřetelný a bezprostřední vliv na reálné změny v chování koučovaného.
 3. Kouč pomáhá koučovanému zaměřit se na výsledky, pomáhá identifikovat chování, které ho posunuje dopředu a motivuje k dosažení individuálních cílů. Nespornou výhodou koučování je tedy i konkrétnost výstupu.
 4. Metoda koučování je velmi flexibilní – koučování může probíhat osobně, po telefonu, prostřednictvím skypu, či e-mailem. Koučování probíhá v čase a místě, které jsou předem domluveny s ohledem na potřeby účastníků.
 5. Investice vložená do tohoto typu rozvojového programu se zadavateli vrací v podobě zvýšení výkonnosti koučovaného a celkové kompetence.

 

Formy koučování

 1. Koučování může probíhat formou „one to one“, tedy pro jednotlivce, event. také jako koučing pro malou skupinu dvou až tří účastníků v případě, že identifikují společné cíle.
 2. Další formu tvoří koučování specializovaných pracovních týmů, s vysokou přidanou hodnotou pro firmu, které vychází ze stejných principů jako koučování jednotlivce. V roli koučovaného zde vystupuje skupina jako celek.
 3. Týmové koučování probíhá formou skupinových rozhovorů, brainstormingů a workshopů. Úloha kouče týmu pak spočívá v následujících aktivitách:
 • facilitace skupinové diskuse
 • pomoc při hledání optimálního řešení vzniklých problémů
 • podnícení kreativních přístupů
 • vedení při nastavování procesů změn
 • vedení skupiny k jasně definovaným výstupům, motivaci jednotlivců a k dosahování co nejvyšší výkonnosti


Naše nabídka v oblasti:

 • KOUČINK MANAGEMENTU
 • INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
 • ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • TRÉNINK KOMPETENCÍ
 • KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 • ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRA
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, CONTROLLING
 • PORADENSTVÍ, PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • PERSONÁLNÍ AUDIT

Nabídka kurzů

Naši partneři

cma     grada VŠAPS CAPRA Časopis proExperty.cz Slovenský dom v Praze ac7106d063ce3074107d557354aa9391210a65

Copyright © 2018 PIP s.r.o.