Tištěná přihláška ke stažení ZDE.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky veřejných kurzů:
Způsob přihlášení:
 • Přihlášky k účasti na vzdělávací akci přijímáme písemně a v elektronické formě prostřednictvím webového formuláře. Přihlášení je možné na internetových stránkách www.pyramidasro.cz prostřednictvím elektronického formuláře nebo poštou na vyplněném formuláři „Závazná přihláška“ (též ke stažení na www.pyramidasro.cz).
 • Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s organizačními pokyny.
 • Došlé přihlášky potvrzujeme do dvou pracovních dnů na Vámi uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dní před zahájením kurzu. Možnost přihlášení po tomto termínu konzultujte telefonicky na č. 251 611 455 nebo 739 571 753. 
 • Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny Podnikatelskému institutu PYRAMIDA, s.r.o. V případě překročení kapacity kurzu Vás budeme informovat a zařadíme Vás do seznamu náhradníků, případně Vám navrhneme nový termín.
 • Vaše platba se na základě písemné žádosti převádí bezplatně na jinou Vámi vybranou akci nebo se na základě písemné žádosti vrací převodem na Váš účet. Při výjimečné změně podmínek organizátorem (místo, datum), popř. zrušení akce, se platby vracejí na základě písemné žádosti převodem na účet nejpozději do 30 kalendářních dnů.
 • Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. se zavazuje neprodleně zákazníka informovat a potvrdit, že byla jeho objednávka stornována.
Cena a způsob placení a informace:
 • Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. K ceně bude připočteno DPH ve výši 21 %.
 • Při všech objednávkách kurzů probíhá platba předem.
 • Platba musí být poukázána převodním příkazem na účet Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o., číslo 5154290007/4000. Variabilním symbolem je datum zahájení kurzu, resp. číslo zálohové faktury.
 • Rezervace místa na kurz se stává závaznou v momentě připsání úhrady zálohové faktury (kurzovného) na účet Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o. 
 • Daňový doklad obdrží účastníci kurzu v den jeho zahájení.
Slevy:
 • Více informací o možnosti uplatnit slevu na počet účastníků nebo věrnostní slevu najdete u popisu jednotlivých kurzů.
Storno podmínky:
 • Přihlášku je možné stornovat bezplatně, z vážných důvodů, nejméně 14 kalendářních dnů před konáním vlastního kurzu
 • Při neomluvené neúčasti či stornu kratším než 14 dnů před zahájením kurzu:
-          zaplacené kurzovné nevracíme, studijní materiály na přání zašleme
-          nezaplacené kurzovné vyfakturujeme v plné výši
-          v případě potřeby lze za sebe vyslat náhradníka
Autorská práva a důvěrnost:
 • Účastníci kurzů souhlasí s tím, že během výuky nebudou pořizovat žádný video a audio záznam.
 • Ke všem výukovým materiálům přísluší autorská práva výhradně společnosti Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. Tyto materiály nesmí být kopírovány či dál jinak používány bez předešlého písemného souhlasu pořadatele.
 • Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. se zavazuje, že neposkytne žádnou důvěrnou informaci o účastnících či společnosti třetí osobě.
Prezence a organizační změny
 • Prezence účastníků kurzu začíná 15 minut před zahájením.
 • Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání či zrušení akce ve výjimečných provozních důvodech. O všech případných změnách budeme informovat kontaktní osoby, uvedené na přihláškách. Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za možné ztráty způsobené zrušením nebo přesunutím data či místa konání kurzu.
Ostatní informace:
 • Kurz se uskuteční při minimálním počtu 4 účastníků.
 • V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály, občerstvení a certifikát o absolvování.
 • V souladu se zákonem 101/2000 Sb. objednatel souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů. Vámi poskytnuté informace z přihlášky budou použity výhradně společností Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám. Tyto údaje mohou být společnosti Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. pro opětovné kontaktování za účelem další nabídky produktů a služeb. Klienti mohou požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu [javascript protected email].

 Naše nabídka v oblasti:

 • KOUČINK MANAGEMENTU
 • INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
 • ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • TRÉNINK KOMPETENCÍ
 • KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 • ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRA
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, CONTROLLING
 • PORADENSTVÍ, PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • PERSONÁLNÍ AUDIT

Nabídka kurzů

Naši partneři

cma     grada VŠAPS CAPRA Časopis proExperty.cz Slovenský dom v Praze ac7106d063ce3074107d557354aa9391210a65

Copyright © 2018 PIP s.r.o.