MENTORING

Dvoudenní koučovací seminář

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN:

Všem, kteří hledají efektivní nástroj rozvoje talentů, klíčových či nově nastupujících pracovníků. Trénink je určen pro pracovníky, kteří jsou v pozici mentorů nebo se na ni připravují, pomáhají svým podřízeným či kolegům (mentee) v jejich osobnostním růstu, v získávání pracovních kompetencí, a to v zájmu svém i v zájmu zaměstnavatele. Vhodný je i pro interní lektory a specialisty vzdělávání, kteří mají odpovědnost za vzdělávací systém společnosti.

 

CÍLE TRÉNINKU:

 • Seznámit se a poznat roli a povinnosti mentora nejen v adaptačním procesu
 • Umět určit a strukturovat oblasti zkušeností, znalostí a dovedností, vhodné k předání menteemu pro zachování kontinuity v předávání know-how a plynulý chod procesů knowledge managementu 
 • Vědět, jak identifikovat rozvojové potřeby mentorovaných osob a pracovat s nimi
 • Naučit se poskytovat efektivní zpětnou vazbu pro posilování motivace 
 • Osvojit si aplikace základních principů efektivní komunikace mezi mentorem a mentorovaným

 

OBSAH TRÉNIKU:

 • Vysvětlení pojmů: mentoring – koučing – adaptace 
 • Proč zavádět mentoring: úspora peněz a času – loajalita zaměstnanců – image organizace
 • Role mentora – mentor jako vzor, pomocník, průvodce a znalec procesu mentoringu
 • Efektivní komunikační techniky a nástroje mentora
 • Efektivní sdělování rady, doporučení a povzbuzování 
 • Překonávání komunikačních bariér
 • Kontrola a ověřování výsledků osvojovaných znalostí a způsobilostí
 • Motivace a efektivní zpětná vazba menteemu
 • Identifikace rozvojových potřeb – tvorba plánu rozvoje menteeho
 • Vytvoření plánu pro aplikaci mentoringu v praxi

 

Techniky:

Interaktivní výklad, ukázky metod na příkladech z praxe (videonahrávky), praktická cvičení, trénink a aktivní nácvik jednotlivých metod a technik

Termín:     -  při objednávce nad 5 osob dle dohody -

 

Místo konání:

Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o., Karlštejnská 30, Praha 5

Lektorka:

Ing. Irena ŠTĚPÁNOVÁ, zkušená lektorka a konzultantka

 

Cena:

5. 600,- bez DPH za účastníka za dvoudenní program

 

Cena za každého dalšího účastníka, kterého přihlásíte:

2. – 4. účastníci: 5.200,- bez DPH

5. – 6. účastník: 4.800,- bez DPH

 

Cena zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu semináře
 • Certifikát o absolvování semináře

 

10% členské výhody pro držitele věrnostního programu Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o.
Naše nabídka v oblasti:

 • KOUČINK MANAGEMENTU
 • INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
 • ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • TRÉNINK KOMPETENCÍ
 • KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 • ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRA
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, CONTROLLING
 • PORADENSTVÍ, PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • PERSONÁLNÍ AUDIT

Nabídka kurzů

Naši partneři

cma     grada VŠAPS CAPRA Časopis proExperty.cz Slovenský dom v Praze ac7106d063ce3074107d557354aa9391210a65

Copyright © 2018 PIP s.r.o.