Lektor dalšího vzdělávání

kouc

Podnikatelský institut PYRAMIDA pro Vás připravil nový kurz, který rozvíjí všechny požadované dovednosti pro kvalifikovaný výkon lektorské profese. Kurz Vás připraví na získání profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“, v souladu s požadavky Národní soustavy kvalifikací.

Kurz vedou zkušení odborníci s vysokoškolskou i vzdělávací praxí.
Absolventi kurzu získají osvědčení Podnikatelského institutu PYRAMIDA s.r.o. a mají následně možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ u autorizované osoby.

Cílová skupina:

 • Lektoři dalšího vzdělávání
 • Odborní pracovníci vzdělávání dospělých,
 • Lektoři firemního vzdělávání,
 • Poradci učitelé, kteří vzdělávají dospělé
 •  Všichni zájemci o profesní kvalifikaci „ lektor dalšího vzdělávání“

Průběh a ukončení kurzu:
60 hodin prezenčního studia (přímé výuky), 40 hodin samostatného studia a odborné praxe.

Účastníci, kteří si budou chtít ověřit úroveň zvládnutí studia mohou absolvovat závěrečnou zkoušku v rozsahu 4 hodin. Závěrečná zkouška probíhá před zkušební komisí jmenovanou Podnikatelským institutem PYRAMIDA, s.r.o.

Cena zkoušky: 1.200,- Kč včetně DPH.

 

Cíle kurzu:

 • Připravit účastníky na výkon lektorské profese.
 • Prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníků pro práci s dospělými
 • Připravit na zkoušku z profesní kvalifikace „lektor dalšího vzdělávání“.
 • Zvýšit kvalitu lektorské činnosti.

Profil absolventa kurzu:

 • Po ukončení kurzu je absolvent schopen vykonávat  činnost  lektora dalšího vzdělávání.
 • Absolvent má základy pedagogických, a prezentačních dovedností
 • Má vědomosti o procesu vzdělávání, jeho jednotlivých fázích, včetně specifik vzdělávání dospělých.
 • Je schopen prezentovat a používat adekvátní výukové metody
 • Umí používat moderní didaktické metody výuky
 • Uplatňuje aktivizující a motivační výukové metody
 • Dokáže připravit školicí modul, realizovat ho a vyhodnotit jeho účinnost
 • Umí projektovat a vytvářet vzdělávací programy sestavené z jednotlivých modulů

 

Obsah tematických celků kurzu:

 1. Komunikační dovednosti lektora.
 2. Specifika vzdělávání dospělých
 3. Vytvoření obsahu a struktury vzdělávacího programu
 4. Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře
 5. Výběr adekvátních didaktických pomůcek a metod
 6. Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků
 7. Profesionální prezentace vzdělávacího obsahu
 8. Metody práce se skupinou
 9. Metodika zadávání samostatných prácí účastníkům programu
 10. Hodnocení účinnosti vzdělávání

 

Lektoři:

PhDr. et  Mgr Štefan Medzihorský

PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Ing. Irena Štěpánová

 

Místo konání kurzu:

Učebny Podnikatelského Institutu PYRAMIDA, Karlštejnská 30, Praha 5, 158 00

Cena kurzu:

16.940,- Kč včetně DPH

 

Přihlášky a informace ke kurzu na tel.: 251612282 nebo 739 571 753

Online objednávka

 
Naše nabídka v oblasti:

 • KOUČINK MANAGEMENTU
 • INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
 • ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • TRÉNINK KOMPETENCÍ
 • KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY
 • ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRA
 • FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, CONTROLLING
 • PORADENSTVÍ, PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
 • PERSONÁLNÍ AUDIT

Nabídka kurzů

Naši partneři

cma     grada VŠAPS CAPRA Časopis proExperty.cz Slovenský dom v Praze ac7106d063ce3074107d557354aa9391210a65

Copyright © 2018 PIP s.r.o.