Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textPersonální audit, Firemní diagnostika


Personální audit je velmi aktuálním tématem současnosti. Zahrnuje spektrum služeb pro zadavatele, které jsou předmětem konkrétní zakázky. V důsledku toho se jednotlivé audity od sebe mohou podstatně lišit vzhledem k účelu, který splňují. Souhrnně lze říci, že se personální audit týká posouzení metod personální práce, které jsou ve firmách uplatňovány a následných návrhů úprav těchto metod nebo vytvoření koncepce metod zcela nových.


Personální audit se obvykle zaměřuje na činnosti, které souvisejí se získáním, výběrem a adaptací nových pracovníků. Mohou být prioritně zaměřeny naopak na zaměstnance současné, kde se prověruje vzdělávání, kariérové plány, motivační a hodnotící postupy apod. Součástí může být audit zaměřený na personální činnosti, související s odchodem dosavadních zaměstnanců. Jedná se zejména o zjištění příčin odchodu nebo o pohovory a poradenství pro odcházející pracovníky - OUTPLACEMENT při řízeném propouštění. Prováníme také audit metod, které souvisejí s kariérovým růstem zaměstnanců firem. Výstupem jsou písemná hodnocení dosud uplatňovaných metod s nasměrováním potřebných úprav, ve vazbě na realizaci strategie firmy a se zřetelem k profesnímu rozvoji jejich zaměstnanců.Kolem provádění personálních auditů vzniká řada otázek. Časté jsou například:

  • Co personální audit může v naší firmě ukázat? Audit pomůže zmapovat dosud uplatňované personální metody a posoudit jejich vhodnost. Na základě výstupů každý zadavatel obdrží doporučení, ve kterých oblastech je třeba metody aktualizovat či změnit. Výsledek je vytvoření efektivního a funkčního souboru personálních metod, který zlepší a zkvalitní personální práci zadavatele.
  • Můžeme si personální audit provést ve firmě sami? To by bylo velmi obtížné a málo efektivní. Objektivně posoudit situaci ve firmě lze lépe "zvenku". Těžko se může pracovník nestranně vyjádřit k práci, kterou každodenně sám, či se svými blízkými spolupracovníky vykonává. Navíc by těžko mohl najít volnou kapacitu na provádění všech činností, které s personálním auditem souvisejí a které jsou časově náročné. Výsledná doporučení jsou lépe přijata od externího poradce, který nemá důvod k předpojatosti.

Příklady realizace:

  1. Pro zahraniční společnost s pobočkami v ČR i SR, zabývající se výrobou a prodejem nealkoholických nápojů, jsme úspěšně realizovali projekt Outplacementu. Program byl zaměřen na vytvoření nových dovedností a účinnou pomoc odcházejícím pracovníkům najít nové vhodné pracovní uplatnění.
  2. Audit personální práce jsme úspěšně realizovali pro společnost střední velikosti, se zaměřením na chemii, která chtěla prověřit spokojenost a motivaci vlastních pracovníků, proces získávání, výběru a adaptace nových pracovníků a zejména podpořit dlouhodobé udržení pracovníků na specializovaných a z hlediska významu klíčových manažerských pozicích před fúzí se zahraničním partnerem.
  3. Personální a organizační audit, zaměřený na restrukturalizaci Městského úřadu Cheb.

Personální a organizační audit


Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz