Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textA/ Individuální vzdělávací programy


  • Vysoce efektivní a v praxi dlouhodobě ověřený systém individuálního vzdělávání spočívá v cíleném zaměření vzdělávacího programu, přesně podle potřeb konkrétních jednotlivců.
  • Na rozdíl od veřejných a firemních kurzů, kde je většinou 10 a více účastníků, je individuální vzdělávání úzce zaměřené na jednotlivce. Čas, potřebný k získání nových znalostí a dovedností, se zkracuje více než o polovinu oproti kurzům pro širokou veřejnost.
  • Individuální vzdělávací programy charakterizuje komplexní prozákaznický přístup k jejich organizaci a cílené navazující poradenství. Realizujeme vzdělávací programy vytvářené podle potřeb účastníka, s využitím akčního učení a učení pomocí praktického řešení situací.
  • Primárním cílem těchto programů je zvýšení výkonnosti jednotlivců v praxi, růst a prohloubení jejich kompetencí, rozvoj kvality a efektivity jejich činnosti.
  • Program připravujeme na základě vstupních požadavků a v jeho průběhu se vždy odráží individuální práce s danými tématy a úroveň dosavadních znalostí účastníka.
  • Program definuje cílové oblasti rozvoje absolventa, který si vytváří individuální rozvojový plán.
  • Programy reflektují všechny potřeby rozvoje v oblasti soft skills, realizují se podle definovaných priorit a vycházejí vstříc účastníkům odborným přístupem lektorů.
  • Naši lektoři se přizpůsobují časovým možnostem účastníka, jeho specifickým požadavkům a stanoveným cílům vzdělávacího programu.Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz