Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní text1. Systém hodnocení efektivnosti


Základem tohoto systému je měření, resp. posuzování změny. Součástí metodiky Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o. je opakované podrobné hodnocení, kde konkrétní metody v kombinacích prohlubují efektivnost výsledku.  Zadavatel se může rozhodnout pro uplatnění jen některých metod.

Souborně se jedná o následující konkrétní metody:
  1. Analýza potřeb potenciálních účastníků před tréninkem a po skončení celého programu a jejich srovnání s cílem identifikovat naplněné potřeby.
  2. Hodnocení definovaných kompetencí účastníků pomocí např. pětistupňové škály (A-Nad standardem, B-Částečně nad standardem, C-Profesionální standard, D-Částečně pod standardem, E-Pod standardem).
  3. Jednotlivé položky škály jsou dále definovány s ohledem na tréninkové a personální důsledky dosažených úrovní. Toto hodnocení probíhá obvykle na začátku tréninku, 1 měsíc po jeho skončení a 6 měsíců po ukončení. Srovnávání výsledků v podobě statistického vyhodnocení rozdílů je základní informací o získání a rozvoji kompetencí.
  4. Hodnocení přínosu tréninku účastníky pomocí speciálního dotazníku s kvalitativními i kvantitativními položkami.
  5. Hodnocení průběhu, aktivity konkrétních účastníků a změn v jejich podílu na tréninku lektorem.
  6. Opakované hodnocení realizace akčních plánů z minulého školení na každém dalším tréninku.
  7. Definování měřitelných kvantifikovaných výsledků, na které mohou mít vliv kompetence, uplatňované v rámci oddělení, úseku, resp. celofiremně a srovnání jejich hodnot před rozběhem celého školicího systému a po jeho skončení - hard results.
Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz