Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textMANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ


Moduly A:
A-01   Řízení a vedení lidí
A-02   Leadership skills
A-03   Teambuilding
A-04   Řízení podle kompetencí
A-05   Řízení orientované na výkon
A-06   Situační styly řízení a vedení
A-07   Vedení stojící na hodnotách, principech a vztazích
A-08   Morální, sociální a emoční inteligence ve vedení lidí
A-09   Motivace - nejvíce žádané
A-10   Delegování
A-11   Koučování
A-12   Týmová práce
A-13   Zvyšování výkonnosti týmu
A-14   Řízení projektů
A-15   Plánování a realizace plánů
A-16   Organizace a koordinace
A-17   Řízení změny
A-18   Řízení strategické změny
A-19   Strategické myšlení a strategické řízení - novinka
A-20   Krizový management - novinka
A-21   Efektivní management
A-22   Základní manažerské dovednosti - nejvíce žádané
A-23   Specifické manažerské dovednosti - novinka
A-24   Time Management
A-25   Emotion Management
A-26   Firemní kultura a vytváření podnikové identity
A-27   Efektivní vedení porad
A-28   Autorita a moc
A-29   Sebepoznání a rozvoj osobnosti
A-30   Sebemotivace a sebeřízení
A-31   Cesta k synergii
A-32   Antifluktuační program

Další speciální manažerská témata naleznete zde.
Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz